موسسه حسابداری و خدمات کیل حساب وزین

موسسه حسابداری

ِکـیـل حـسـاب وزیـن

خوش آمدید !
تلفن تماس : 42732662 - 031
پست الکترونیک : info@KeilHesab.ir
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین

مشاوره

موسسه حسابداری کیل حساب وزین مشاوره مالی ، مالیاتی و بیمه‌ای زیر را به مشتریان خود ارائه می‌نماید :

مشاوره در خصوص کلیه عملیات مالی و حسابداری شرکتها و موسسات

 مشاوره در خصوص تهیه و تنظیم دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر

 ارائه مشاوره مالی ، مشاوره بیمه ای و مالیاتی

 مشاوره در خصوص تهیه صورت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورت‌های مالی تلفیقی گروه شرکت‌ ها طبق ضوابط و استانداردهای ملی

مشاوره در خصوص تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص

 اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکت‌ ها

مشاوره در خصوص تهیه آیین‌ نامه‌ ها و دستورالعمل‌ های مالی و کنترل داخلی

مشاوره در خصوص تهیه صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی انگلیسی جهت ارائه به شرکت‌ ها و مراجع خارجی

مشاوره در خصوص انجام انواع خدمات حسابرسی داخلی

ارائه مشاوره و راهکار های بیمه ای

ارائه مشاوره و راهکار های مالیاتی

مشاوره در خصوص تهیه و تکمیل اظهارنامه مالیاتی

مشاوره در خصوص تهیه لوایح و دفاعیه‌ های مالیاتی و حضور در هیأت‌ های حل اختلاف مالیات