موسسه حسابداری و خدمات کیل حساب وزین

موسسه حسابداری

ِکـیـل حـسـاب وزیـن

خوش آمدید !
تلفن تماس : 42732662 - 031
پست الکترونیک : info@KeilHesab.ir
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین

حسابداری

انجام کلیه امور حسابداری ، حسابرسی ،مالیاتی ، شرکتها و موسسات (بازرگانی ، خدماتی ، پیمانکاری ، تولیدی ) و تهیه انواع گزارشات مالی متناسب با وضعیت کاری و سیاست های داخلی شرکت ها
ثبت سند حسابداری (جاری ، معوقه ، بهم ریخته) ، به روز رسانی حسابها و حل اختلاف مابین شرکا
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و همچنین تکمیل اظهارنامه های ارزش افزوده
تحریر دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه
تهیه و تنظیم لیست های مالیات تکلیفی ، بیمه ، مالیات حقوق ، مالیات اجاره و …
حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه های عمرانی
اعزام نیروی های متخصص حسابداری از حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید به سراسر کشور و نظارت و کنترل مستمر نیروهای اعزامی به شرکتها و موسسات
تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستمهای مالی و تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص
حسابداری پیمانکاری وتنظیم صورت وضعیت پروژه های عمرانی
حسابداری صنعتی و محاسبه قیمت تمام شده
تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی وصورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای مالی و تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص
طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نا مناسب
ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی ، بیمه ، بانکی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی
اجرای عملیات اصلاح حساب و بستن حساب ها و رفع اختلاف حساب با سایر شرکتها
آموزش حسابداری ، حسابرسی کاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات